Profesjonalne, ale jasnym i prostym językiem, wyjaśnienie zagrożeń związanych z używaniem przez nastolatków narkotyków i dopalaczy. Najnowsze informacje, opis kluczowych substancji na polskim rynku oraz ich wpływu na zdrowie psychiczne i somatyczne człowieka. Liczne wskazówki w zakresie rozpoznawania zachowań ponarkotykowych i dopalaczowych oraz zasad postępowania w sytuacjach krytycznych. Analiza kluczowych czynników ryzyka i czynników chroniących przed narkotykami.

Książka zawiera najnowszy identyfikator narkotyków i dopalaczy.

Książka, którą powinni przeczytać rodzice wszystkich nastolatków.

Cena: 25,00 PLN

Najnowsza w Polsce publikacja naukowa opisująca skalę, charakter oraz specyfikę problemu narkotykowego – pełna charakterystyka klasycznych narkotyków, nowych substancji psychoaktywnych. Analiza uwzgledniająca najnowsze (lipiec 2018) zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Rzetelny opis wpływu narkotyków i NSP (dopalaczy) na zdrowie i zachowania ludzi, zasad postępowania z osobami pod wpływem narkotyków oraz zasad udzielania pomocy przedmedycznej. Szczegółowe wyjaśnienie zasad rozpoznawania zachowań ponarkotykowych.

Książka adresowana do pedagogów, psychologów, nauczycieli, pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Cena: 35,00 PLN

Opracowana z niezwykłą naukową rzetelnością i przenikliwością publikacja wybitnych ekspertów nauk o bezpieczeństwie, dotycząca kluczowych czynników warunkujących militarne bezpieczeństwo Polski. Idea wywodu poparta licznymi przykładami historycznymi uświadamia nam znaczenie masowego przygotowania obronnego Polaków. Praca niezwykle aktualna, szczególnie po rosyjskiej aneksji Krymu oraz napaści na Ukrainę.

Książka dedykowana nie tylko ekspertom ale każdemu, kto chce lepiej zrozumieć bezpieczeństwo Polski.

Cena: 35,00 PLN

Close Menu